Milí přátelé, rodiče a klienti,

péče ve SPINEZIO není přerušena. Vzhledem k aktuální Covid-19 situaci poskytujeme péči ve zvýšeném hygienickém režimu (roušky, dezinfekce, …).

Abychom se o Vás mohli starat i nadále v době, která přináší více napětí, než je obvyklé, rádi bychom Vás požádali o ohleduplnost a dodržování následujících pravidel při osobní návštěvě:

·      Vstoupit do prostor SPINEZIO pouze s ochrannou rouškou zakrývající ústa a nos
·      Po vstupu si dezinfikovat ruce připravenou dezinfekcí
·      Přicházet přesně na smluvený čas a odcházet ihned po Vaší terapii
·      Přeobjednat termín návštěvy, pokud na sobě pozorujete známky infekčního
onemocnění (rýma, kašel, dušnost, zvýšená teplota, bolesti svalů a kloubů) anebo v případě, že jste byli v kontaktu s Covid-19 pozitivním člověkem, či jste v karanténě

Věříme, že současnou "zkoušku" ve zdraví všichni zodpovědně zvládneme, a také proto přejeme všem klid na těle, duši i mysli.

Srdečně zdraví tým SPINEZIO fyzioterapie